Get in touch

    Лице за контакт: Боян Ангелов, Основател на компанията и консултант по възобновяема енергия

    Телефон: +3598 866 00930

    Имейл: angelov@energyambition.eu

    Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 111 Б, София Тех Парк, сграда Инкубатор