Какво предлагаме?

Пълен спектър от консултантски услуги, включително обучения в областта на ESG

Структуриране на ESG стратегическа визия

Формулиране и съставяне на ESG стратегия за реализация на визията

Изготвяне на GAP анализ на състоянието на операциите на компанията спрямо изискванията на законодателството в областта на ESG (корпоративна отчетност и секторно законодателство на ЕС)

Съставяне на пътна карта за изпълнение на изискванията на съответното законодателство, установени в резултат от GAP анализа

Предлагане на готови работещи решения за преодоляване на ключови проблеми пред изпълнението на законодателството и съставянето на отчетността на компанията чрез прилагане на набор от пазарни инструменти, като екологичните сертификати (гаранции за произход/зелени сертификати, бели сертификати, voluntary carbon emissions и много други), които подобряват постигането на целите на вашата компания. Целите се определят, след изработка на специализиран доклад, според вашите специфични индивидуални дадености.

Подпомагане на структуриране и изграждане на съдържание за ESG страницата/ сайта на компанията с цел не само да изпълните регулаторни изисквания, но да се позиционирате на пазара като лидер в прилагането на устойчиви политики.

Адаптиране на групови ESG стратегии на международни компании за поделенията им в България.

Обучения на ръководството и служителите на компанията относно прилагането на ESG политиката, както и по други теми – законодателни изисквания, тенденции, конкурента среда в контекста на политиката по устойчиво развитие в ЕС и други.

Виржиния Желязкова е професор в БАН и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. Тя съчетава научните изследвания с дългогодишна практика в банковата система, като в периода 2011-2023 година отговаря за екологичната политика на системна банка, а към момента е независим международен консултант в областта на ESG и кръгова икономика за големи проекти.
Проф. Желязкова е и зам.-ректор по учебната дейност и качеството (2013 – 2022 г.) на Висшето училище по застраховане и финанси и преподавател в същия университет към момента. Тя е инициатор на въвеждането на задължително обучение по дисциплините „Кръгова икономика“ и „ESG политики“ за студентите и е автор на първите университетски учебници по тези дисциплини на български език, на три книги и на над 50 научни публикации по въпросите на финансовото осигуряване на зеления преход.

През годините изнася гост-лекции и обучителни семинари в университети и в бизнес организации в страната и в чужбина – в Италия, Кипър, Гърция, Казахстан и Индия по теми, свързани с финансовите аспекти на ESG политиките.

В периода 2013-2016 г. проф. Желязкова е национално контактно лице за България по въпросите на рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ на ЕС към Европейската комисия в Брюксел.